Legemiddelvisning

Elocta - 250 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Elocta
Virkestoff: Efmoroktokog alfa
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 250 IE
Pakning: Hetteglass 1 stk
Ferdigfylt sprøyte 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD02
Varenummer: 175246
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Swedish Orphan Biovitrum International AB
MT-nummer: EU/1/15/1046/001
MT-dato: 19.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1878.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 2443.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -