Legemiddelvisning

Zyban - 150 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Zyban
Virkestoff: Bupropionhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 150 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.09.2012
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: 2care4
MT-nummer: 11-8726
MT-dato: 25.05.2012
MT avregistrert dato: 31.12.2023