Legemiddelvisning

Delstrigo

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Delstrigo
Virkestoff: Doravirin / Lamivudin / Tenofovirdisoproksilfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg / 300 mg / 245 mg
Pakning: Boks 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AR24
Varenummer: 073928

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme Ltd (1)
MT-nummer: EU/1/18/1333/001
MT-dato: 22.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5504.10
Maksimal utsalgspris for apotek: 7054.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -