Legemiddelvisning

Glucophage - 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Glucophage
Virkestoff: Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1000 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BA02
Varenummer: 007171

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Santé s.a.s.
MT-nummer: 2001-01628
MT-dato: 20.08.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 38.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 85.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 85.90