Legemiddelvisning

Beclomet Easyhaler - 200 mikrog/ dose

Inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Beclomet Easyhaler
Virkestoff: Beklometasondipropionat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver
Styrke: 200 mikrog/ dose
Pakning: Inhalator med beskyttelseshylster 200 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03BA01
Varenummer: 095467

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 1995-03467
MT-dato: 27.08.1998

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 210.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 305.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 305.20