Legemiddelvisning

Trulicity - 0.75 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Trulicity
Virkestoff: Dulaglutid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 0.75 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 4x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BJ05
Varenummer: 564626

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland B.V.
MT-nummer: EU/1/14/956/002
MT-dato: 21.11.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 826.62
Maksimal utsalgspris for apotek: 1095.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1095.40