Legemiddelvisning

Pamidronatdinatrium Pfizer - 3 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Pamidronatdinatrium Pfizer
Virkestoff: Dinatriumpamidronat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 3 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: M05BA03
Varenummer: 136180

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: PFIZER AS
MT-nummer: 2001-11119
MT-dato: 25.04.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 596.74
Maksimal utsalgspris for apotek: 797.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -