Legemiddelvisning

Segluromet - 7.5 mg / 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Segluromet
Virkestoff: Ertugliflozin L-pyroglutaminsyre / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 7.5 mg / 1000 mg
Pakning: Blisterpakning 4x49 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BD23
Varenummer: 489128
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/18/1265/032
MT-dato: 23.03.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1280.64
Maksimal utsalgspris for apotek: 1669.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1669.10