Legemiddelvisning

Bortezomib Accord - 1 mg

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Bortezomib Accord
Virkestoff: Bortezomibmannitolboronat
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 mg
Pakning: Hetteglass 1 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XG01
Varenummer: 453676

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.06.2019
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/15/1019/002
MT-dato: 20.07.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2569.18
Maksimal utsalgspris for apotek: 3312.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -