Legemiddelvisning

Donepezil Actavis - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Donepezil Actavis
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 027293

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 07-5003
MT-dato: 21.04.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 330.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 458.10
Trinnpris: 310.10
Refusjonspris: 310.10