Legemiddelvisning

Cloxacillin Navamedic - 1 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cloxacillin Navamedic
Virkestoff: Kloksacillinnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g
Pakning: Hetteglass 10x1 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CF02
Varenummer: 420952

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Navamedic ASA
MT-nummer: 19-12812
MT-dato: 03.03.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 153.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 232.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 232.00