Legemiddelvisning

Vaqta - 50 E/ dose

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Vaqta
Virkestoff: Hepatitt A-virus, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 50 E/ dose
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BC02
Varenummer: 494667

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.08.2003
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 1996-01994
MT-dato: 20.01.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 224.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 324.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -