Legemiddelvisning

Ofev - 100 mg

Kapsel, myk

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ofev
Virkestoff: Nintedanibesilat
Legemiddelform: Kapsel, myk
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 1x60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XE31
Varenummer: 197927

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/14/979/002
MT-dato: 15.01.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 11017.63
Maksimal utsalgspris for apotek: 14083.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -