Legemiddelvisning

Acitretin Orifarm - 25 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Acitretin Orifarm
Virkestoff: Acitretin
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: D05BB02
Varenummer: 591645

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics A/S
MT-nummer: 15-10785
MT-dato: 31.08.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1022.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 1340.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1340.30

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Påminnelse om graviditetsforebyggende tiltak ved bruk av orale retinoider

Orale retinoider er svært teratogene og må ikke brukes under graviditet. Det er derfor utarbeidet et graviditetsforebyggende program for fertile kvinner. Se instruksjonsveiledning og opplæringsmateriell på Felleskatalogen sine hjemmesider. Forskrivende lege er ansvarlig for at vilkårene i dette programmet er oppfylt før forskrivning.

Les mer hos Direktoratet for medisinske produkter

Les mer

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra dermatologisk sykehusavdeling eller spesialist i dermatologi. Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

Byttbare legemidler

Neotigason (2care4 ApS)

Neotigason (Teva B.V.)