Legemiddelvisning

Tivicay - 5 mg

Dispergerbar tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tivicay
Virkestoff: Dolutegravir
Legemiddelform: Dispergerbar tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Boks 60 stk
Måleredskap 1 stk
Sprøyte 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AJ03
Varenummer: 413364

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: ViiV Healthcare BV (1)
MT-nummer: EU/1/13/892/007
MT-dato: 16.01.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1171.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 1529.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -