Legemiddelvisning

Candemox comp - 16 mg / 12.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Candemox comp
Virkestoff: Kandesartancileksetil / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 16 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA06
Varenummer: 474017

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 08-6087
MT-dato: 16.09.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 396.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 542.60
Trinnpris: 117.10
Refusjonspris: 117.10

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Undersøkelser viser økt risiko for ikke-melanom hudkreft ved bruk av hydroklortiazid. Risikoen for hudkreft økte med kumulativ dose.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Atacand Plus (AstraZeneca)

Atacand Plus (Orifarm AS)

Candemox comp (Sandoz - København)

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka (KRKA, d.d. Novo mesto)

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion (Orion Corporation - Espoo)

Kandesartan-Hydroklortiazid Farmagon (Farmagon)