Legemiddelvisning

Alymsys - 25 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Alymsys
Virkestoff: Bevacizumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 25 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 4 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01FG01
Varenummer: 082836
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mabxience Research SL
MT-nummer: EU/1/20/1509/001
MT-dato: 26.03.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2780.49
Maksimal utsalgspris for apotek: 3598.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -