Legemiddelvisning

Victoza - 6 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Victoza
Virkestoff: Liraglutid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 6 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn 3x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BJ02
Varenummer: 060677

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/09/529/003
MT-dato: 30.06.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1256.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 1646.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1646.80