Legemiddelvisning

Lantus - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lantus
Virkestoff: Insulin glargin
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Sylinderampulle 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10AE04
Varenummer: 004746

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
MT-nummer: EU/1/00/134/006
MT-dato: 09.06.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 400.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 549.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 549.70