Legemiddelvisning

Meropenem SUN - 500 mg

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Meropenem SUN
Virkestoff: Meropenemtrihydrat
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 mg
Pakning: Hetteglass 10x500 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DH02
Varenummer: 191696

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sun Pharmaceutical - Nederland
MT-nummer: 19-12856
MT-dato: 30.09.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 785.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 1037.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1037.10