Legemiddelvisning

MicardisPlus - 80 mg / 12.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: MicardisPlus
Virkestoff: Telmisartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 80 mg / 12.5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 15.06.2014
MT-status: Avregistrert
Eksportland: EU
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 07-5540
MT-dato: 20.03.2013
MT avregistrert dato: 01.04.2020