Legemiddelvisning

Arcoxia - 60 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Arcoxia
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 60 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 584935

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2016
MT-status: Markedsført
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 16-11157
MT-dato: 21.07.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 125.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 196.30
Trinnpris: 122.80
Refusjonspris: 122.80