Legemiddelvisning

Cetirizin Sandoz - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cetirizin Sandoz
Virkestoff: Cetirizindihydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 7 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AE07
Varenummer: 557221

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 2001-12068
MT-dato: 03.05.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -