Legemiddelvisning

Samsca - 7.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Samsca
Virkestoff: Tolvaptan
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 7.5 mg
Pakning: Blisterpakning 10x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C03XA01
Varenummer: 165319

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/09/539/005
MT-dato: 03.08.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5800.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 7431.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -