Legemiddelvisning

Prevymis - 240 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Prevymis
Virkestoff: Letermovir
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 240 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 28x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AX18
Varenummer: 045552
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/17/1245/001
MT-dato: 08.01.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 40890.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 52171.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -