Legemiddelvisning

Xigduo - 5 mg / 850 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Xigduo
Virkestoff: Dapagliflozinpropandiolmonohydrat / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg / 850 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD15
Varenummer: 380987

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2015
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 15-10846
MT-dato: 22.10.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 381.58
Maksimal utsalgspris for apotek: 522.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 522.80