Legemiddelvisning

Lantus - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lantus
Virkestoff: Insulin glargin
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn, SoloStar 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10AE04
Varenummer: 081996

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
MT-nummer: EU/1/00/134/033
MT-dato: 01.09.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 417.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 571.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 571.50