Legemiddelvisning

Porcilis AR-T DF vet -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Porcilis AR-T DF vet
Virkestoff: Bordetella bronchiseptica, inaktivert / Protein dO Pasteurella multocida toksinderivat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI09AB04
Varenummer: 004864

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International B.V.
MT-nummer: EU/2/00/026/004
MT-dato: 08.02.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -