Legemiddelvisning

Imatinib Accord - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Imatinib Accord
Virkestoff: Imatinibmesilat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 60x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01EA01
Varenummer: 425282

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/13/845/016
MT-dato: 01.07.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6204.02
Maksimal utsalgspris for apotek: 7946.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -