Legemiddelvisning

Serkep - 25 mikrog / 250 mikrog

Inhalasjonsaerosol, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Serkep
Virkestoff: Salmeterolxinafoat / Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonsaerosol, suspensjon
Styrke: 25 mikrog / 250 mikrog
Pakning: Inhalator 120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK06
Varenummer: 557969

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 16-11187
MT-dato: 10.11.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 281.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 394.50
Trinnpris: 308.40
Refusjonspris: 308.40