Legemiddelvisning

Pixuvri - 29 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pixuvri
Virkestoff: Piksantrondimaleat
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 29 mg
Pakning: Hetteglass 29 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01DB11
Varenummer: 422323

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Les Laboratoires Servier (4)
MT-nummer: EU/1/12/764/001
MT-dato: 10.05.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5246.49
Maksimal utsalgspris for apotek: 6758.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -