Legemiddelvisning

Reminyl - 16 mg

Depotkapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Reminyl
Virkestoff: Galantaminhydrobromid
Legemiddelform: Depotkapsel, hard
Styrke: 16 mg
Pakning: Kalenderpakning 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA04
Varenummer: 119889

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag AS
MT-nummer: 04-2775
MT-dato: 05.11.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1954.27
Maksimal utsalgspris for apotek: 2527.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2527.90