Legemiddelvisning

Penomax - 400 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Penomax
Virkestoff: Pivmecillinamhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg
Pakning: Blisterpakning 15 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CA08
Varenummer: 405369

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation Orion Pharma, Espoo
MT-nummer: 14-10409
MT-dato: 08.07.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 132.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 205.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -