Legemiddelvisning

Solian - 400 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Solian
Virkestoff: Amisulprid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AL05
Varenummer: 373258

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 1998-05801
MT-dato: 27.09.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 504.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 679.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 679.20

Byttbare legemidler

Solian (2care4 ApS)