Legemiddelvisning

Cytopoint - 30 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cytopoint
Virkestoff: Lokivetmab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 30 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 2x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QD11AH91
Varenummer: 387918

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Belgium SA
MT-nummer: EU/2/17/205/005
MT-dato: 25.04.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -