Legemiddelvisning

Nordimet - 15 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Nordimet
Virkestoff: Metotreksat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 15 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 4x0.6 ml
Spritkompresser 4x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AX03
Varenummer: 373469

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Nordic Group BV
MT-nummer: EU/1/16/1124/063
MT-dato: 18.08.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 553.22
Maksimal utsalgspris for apotek: 741.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 741.60