Legemiddelvisning

Estradot - 25 mikrog/24 timer

Depotplaster

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Estradot
Virkestoff: Østradiolhemihydrat
Legemiddelform: Depotplaster
Styrke: 25 mikrog/24 timer
Pakning: Foliepose 24 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03CA03
Varenummer: 018365

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Norge (2)
MT-nummer: 03-2344
MT-dato: 05.05.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 230.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 329.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 329.50

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Estradot depotplaster

Det er mangel på Estradot depotplaster 25 mikrog, 37,5 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog og 100 mikrog. Pasienter som bruker Estradot bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiol, som er virkestoffet i Estradot. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det er svært begrenset tilgang til utenlandske pakninger for tiden.

Mangel på Estradot depotplaster

Les mer