Legemiddelvisning

Estradot - 25 mikrog/24 timer

Depotplaster

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Estradot
Virkestoff: Østradiolhemihydrat
Legemiddelform: Depotplaster
Styrke: 25 mikrog/24 timer
Pakning: Foliepose 24 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03CA03
Varenummer: 018365

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Norge (2)
MT-nummer: 03-2344
MT-dato: 05.05.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 133.15
Maksimal utsalgspris for apotek: 206.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 206.00