Legemiddelvisning

Equip FT vet

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Equip FT vet
Virkestoff: Hesteinfluensavirus, stamme A/equi-2/Newmarket/1/77 / Hesteinfluensavirus, stamme A/equi-2/Borlänge 91 / Hesteinfluensavirus, stamme A/equi-2/Kentucky 98 / Tetanustoksoid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Ferdigfylt sprøyte av glass 10x2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI05AL01
Varenummer: 071413

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Finland Oy
MT-nummer: 1997-00126
MT-dato: 02.07.1998

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -