Legemiddelvisning

Eletriptan Mylan - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Eletriptan Mylan
Virkestoff: Eletriptanhydrobromid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC06
Varenummer: 401346

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 12-9387
MT-dato: 04.07.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 115.38
Maksimal utsalgspris for apotek: 183.40
Trinnpris: 141.40
Refusjonspris: 141.40