Legemiddelvisning

Signifor - 60 mg

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Signifor
Virkestoff: Pasireotidpamoat
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 60 mg
Pakning: 1 sett
Ferdigfylt sprøyte 1 stk
Hetteglass 60 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: H01CB05
Varenummer: 386133

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Recordati Rare Diseases
MT-nummer: EU/1/12/753/016
MT-dato: 24.04.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26281.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 33708.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -