Legemiddelvisning

Erivedge - 150 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Erivedge
Virkestoff: Vismodegib
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 150 mg
Pakning: Flaske 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XX43
Varenummer: 376974

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/13/848/001
MT-dato: 12.07.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 54451.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 69461.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 28 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner

Byttbare legemidler

Erivedge (2care4 ApS)

Erivedge (Orifarm AS)