Legemiddelvisning

Tamoxifen Mylan - 20 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tamoxifen Mylan
Virkestoff: Tamoksifensitrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 20 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BA01
Varenummer: 412924

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 0000-07297
MT-dato: 23.06.1988

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 238.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 340.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 340.20

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk.

Det er for tiden mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Det er begrenset tilgang på utenlandske pakninger. Fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus mener det er akseptabelt at pasientene har opptil 2-3 måneders opphold i behandlingen med tamoksifen. Dette praktiseres blant annet for pasienter som har betydelige bivirkninger av behandlingen, og det er ikke vist at det er ugunstig. Det vil være behov for å benytte alternative preparater, for eksempel toremifen, dersom mangelperioden varer lenger enn 2-3 måneder. Legemiddelverket vil komme tilbake med mer informasjon dersom dette blir aktuelt.

Les mer her

Les mer

Byttbare legemidler

Nolvadex (2care4)

Nolvadex (Orifarm AS)