Legemiddelvisning

Cinqaero - 10 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cinqaero
Virkestoff: Reslizumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x2.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03DX08
Varenummer: 501204
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: EU/1/16/1125/002
MT-dato: 16.08.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1160.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 1522.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -