Legemiddelvisning

Imigran - 100 mg

Tablett, drasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Imigran
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Tablett, drasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC01
Varenummer: 023083

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2008
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Polen
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 04-2709
MT-dato: 01.12.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 184.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 271.10
Trinnpris: 105.30
Refusjonspris: 105.30