Legemiddelvisning

Lorviqua - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lorviqua
Virkestoff: Lorlatinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XE44
Varenummer: 406435
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Ltd, Kent
MT-nummer: EU/1/19/1355/003
MT-dato: 06.05.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 55000.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 70161.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -