Legemiddelvisning

Capecitabine Accord - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Capecitabine Accord
Virkestoff: Kapecitabin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01BC06
Varenummer: 161150

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare Ltd.
MT-nummer: EU/1/12/762/005
MT-dato: 20.04.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 255.81
Maksimal utsalgspris for apotek: 363.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -