Legemiddelvisning

Zolpidem Vitabalans - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Zolpidem Vitabalans
Virkestoff: Zolpidemtartrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 1x10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05CF02
Varenummer: 197390

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.06.2014
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Vitabalans Oy
MT-nummer: 10-7421
MT-dato: 22.06.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 12.47
Maksimal utsalgspris for apotek: 75.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 75.90