Legemiddelvisning

Cozaar Comp - 50 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cozaar Comp
Virkestoff: Losartankalium / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA01
Varenummer: 416446

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 1996-01305
MT-dato: 09.01.1997

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 188.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 277.00
Trinnpris: 115.00
Refusjonspris: 115.00

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Undersøkelser viser økt risiko for ikke-melanom hudkreft ved bruk av hydroklortiazid. Risikoen for hudkreft økte med kumulativ dose.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Cozaar Comp (Farmagon)

Hyzaar (Orifarm AS)

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka (KRKA Sverige AB)