Legemiddelvisning

Havrix - 1440 ELISA E/ ml

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Havrix
Virkestoff: Hepatitt A-virus, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 1440 ELISA E/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BC02
Varenummer: 585869

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 0000-08030
MT-dato: 15.09.1994

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 212.37
Maksimal utsalgspris for apotek: 308.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -