Legemiddelvisning

Norvax Compact PD vet -

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Norvax Compact PD vet
Virkestoff: Laksepankreas sykdomsvirus (SPDV) stamme F93-125, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: Flaske 1x500 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI10AA01
Varenummer: 515591

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International BV - 5831 AN
MT-nummer: 10-7431
MT-dato: 18.08.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -